Termeni și condiții

Termeni și condiții

Termeni de utilizare a siteului (ACORD)

Actualizat la data de 01.09.2019

Utilizarea site-ului ca vizitator, înregistrarea ca utilizator şi accesul la serviciile oferite de acesta presupune implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora.

Termenii şi condiţiile de utilizare pot fi actualizate oricând de către Deţinător, iar accesarea sau utilizarea site-ului presupune acceptarea necondiţionată a Termenilor şi condiţiilor în forma şi conţinutul afişate la momentul accesării/utilizării.

Anumite caracteristici sau categorii ale siturilor vizate pot fi supuse unor termeni sau reguli suplimentare, termeni sau reguli care vor fi postate pe site în legătură cu astfel de caracteristici sau categorii.

Acest site este oferit în forma în care se prezintă la accesarea sa de către utilizatori, fără nici un fel de alte garanţii.

Deţinătorul siteului nu este şi nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilităţi sau alte lipsuri ale acestui site sau ale conţinutului afişat.

Dacă folosiţi serviciile sau informaţiile oferite de acest site, acest lucru va fi echivalent cu acceptarea de către dumneavoastră a termenilor şi condiţiilor în forma şi conţinutul afişat la momentul utilizării şi garantaţi că aveţi dreptul, autoritatea şi capacitatea de a intra în acest acord (Termeni şi condiţii de utilizare a siteului) precum şi de a accesa şi utiliza siteul.

DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU TOATE PREVEDERILE ACESTUI ACORD (Termeni şi condiţii de utilizare a siteului), aveţi opţiunea să NU accesaţi şi / sau să nu utilizaţi siteul.

ACCES, ÎNREGISTRARE ŞI RESPONSABILITĂŢI
Accesul pentru vizualizarea conţinutului editorial nu este condiţionat de înregistrarea pe site.

Accesul la anumite servicii, categorii şi informaţii din cadrul site-ului se face prin înregistrare cu Nume de utilizator şi parolă precum şi alte informaţii sau condiţii suplimentare, după caz.

Când va înscrieţi pentru a va abona la revistele noastre, buletine informative, forum, concursuri, campanii şi alte servicii pe care le accesaţi vi se vor solicita prin formularul/talonul de înregistrare şi/sau participare mai multe informaţii precum (nume şi prenume, adresa, date de contact s.a.). Prin completarea formularului/talonului garantaţi că: (a) toate informaţiile solicitate („User Information”) pe care le trimiteţi sunt reale, sincere şi corecte; şi (b) veţi menţine acurateţea şi actualizarea acestor informaţii.

Veţi fi responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii informaţiilor dumneavoastră de utilizator, şi nu vom fi responsabili pentru utilizarea abuzivă a informaţiilor de către un terţ, autorizat sau nu de dumneavoastră.

Sunteţi responsabil pentru toate activităţile care au loc în conturile generate cu informaţiile dumneavoastră de utilizator. Sunteţi de acord să notificaţi imediat deţinătorul siteului cu privire la orice utilizare neautorizată sau utilizarea neautorizată suspectată a Utilizatorului de informaţii sau orice altă încălcare a securităţii. Deţinătorul site-ului nu poate şi nu va fi răspunzător pentru orice pierderi sau daune provocate de nerespectarea cerinţelor menţionate anterior.

Atenţionare!

Vă recomandăm să nu dezvăluiţi nimănui datele de utilizator şi parola. Siteul nu va cere niciodată parola conturilor dumneavoastră în mesaje sau telefoane nesolicitate. Vă sfătuim deci să nu dezvăluiţi această parolă persoanelor care vă cer acest lucru. Mai mult, dacă este posibil, trebuie să vă amintiţi să semnaţi log off / sign out din contul dumneavoastră, la sfârşitul fiecărei sesiuni de utilizare a Siteului. Vă sfătuim de asemenea să închideţi fereastra browserului în care aţi lucrat la sfârşitul navigării dumneavoastră în Site.

Aceste sfaturi sunt destinate să înlăture accesul persoanelor neautorizate la informaţiile dumneavoastră personale sau la corespondenţa dumneavoastră atunci când lucraţi într-o reţea de computere aflată într-un loc public (în cafenelele internet, spre exemplu).

Din păcate, nici o transmisie de date prin intemediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecinţă, în ciuda eforturilor noastre de a va proteja informaţia personală prin criptarea informaţiilor între site şi browserul dumneavoatră, Site-ul nu poate asigura sau garanta securitatea informaţiilor transmise de dumneavoastră către noi, către şi de la serviciile noastre online sau produsele noastre. Vă avertizăm aşadar că orice informaţie trimisă către noi se va face pe propriul dumneavoastră risc.

Fiecare înregistrare se face pentru un singur utilizator. Este interzisă partajarea datelor de acces (username şi parolă) în contul Site-ului. Site-ul nu permite accesul, folosind acelaşi cont, mai multor utilizatori sau accesul unei reţele la Conţinutul sau. În situaţia în care se descoperă accese de acest gen, Site-ul îşi rezervă dreptul de a anula sau suspenda accesul dumneavoastră la Conţinutul său.

Utilizarea site-ului

În timpul utilizării site-ului şi a serviciilor sale, dumneavoastră, utilizatorul, vă angajaţi să respectaţi legile în vigoare şi să nu desfăşuraţi activităţi de tip cracking, hacking sau altele similare, care pun în pericol buna funcţionare a site-ului, a serverului, securitatea informaţiilor etc.; vă angajaţi să nu modificaţi, copiaţi, distribuiţi, transmiteţi, afişaţi, publicaţi, reproduceţi, creaţi produse derivate sau să vindeţi orice fel de informaţii sau servicii obţinute prin intermediul site-ului; vă angajaţi să suportaţi orice costuri adiţionale legate de utilizarea site-ului, cum ar fi cele solicitate de furnizorii de servicii telefonice şi de servicii Internet.

PROTECŢIA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE
Conţinutul şi designul Site-ului precum şi orice alt material având legătură cu Site-ul publicate pe site sau trimise dumneavoastră prin email sau furnizate dumneavoastră în orice altă modalitate – ca, spre exemplu: articole, newslettere, design şi orice alte materiale la care ne vom referi în continuare ca la “Conţinut Site“), aparţin Site-ului şi colaboratorilor săi – acolo unde acest lucru este specificat expres ori nu este specificat un alt autor – (drept de autor) şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală. Nu puteţi utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele fără a deţine o permisiune scrisă din partea deţinătorului Site-ului.

În condiţiile în care dumneavoastră publicaţi conţinut pe Site, declaraţi că:

– acordaţi Site-ului o licenţă neexclusivă, gratuită, nelimitată în timp şi spaţiu, pentru toate drepturile de autor asupra conţinutului publicat de dumneavoastră pe Site. Prin trimiterea materialului, înţelegeţi şi sunteţi de acord cu faptul că transmiteţi siteului un drept de autor neexclusiv şi nelimitat în timp, dreptul de a publica, republica şi menţine materialul în Site, câtă vreme există Siteul, precum şi un drept neexclusiv şi nelimitat în timp de a publica, republica, traduce şi utiliza materialul în orice alt site precum şi orice fel de publicaţie a deţinătorului siteului.

– garantaţi că sunteţi autorul conţinutului publicat sau că aveţi dreptul de a-l publica pe Site

– exoneraţi de răspundere Site-ul cu privire la orice plângere făcută de terţi cu privire la conţinutul publicat de dumneavoastră şi găzduit de Site şi veţi fi ţinut răspunzător faţă de deţinătorul siteului, terţi îndreptăţiţi şi/sau autorităţi cu privire la conţinutul publicat de dumneavoastră şi găzduit de Site

Site-ul îşi rezervă dreptul de a corecta, modifică sau şterge conţinutul postat de dumneavoastră, fără informarea dumneavoastră.

Siteul aparţine Deţinătorului sau licențiatorului şi este protejat conform legislaţiei în vigoare. Este interzisă utilizarea denumirii, mărcii de către orice terţă persoană, în orice mod, fără un acord scris din partea deţinătorului.

Deţinătorul poate pune spre vânzare prin intermediul site-ului produse proprii sau oferite de alţi producători sau furnizori (denumiţi în continuare Terţi furnizori). Aceştia pot avea drepturi de marcă asupra denumirii produselor şi/sau a serviciilor puse la dispoziţie, drepturi pe care sunteţi obligat să nu le încălcaţi. De asemenea, înţelegeţi şi sunteţi de acord că terţii furnizori sunt responsabili cu privire la imaginile sau detaliile tehnice ale produselor furnizate şi că le veţi adresa lor orice fel de plângere care vizează conţinutul furnizat de aceştia.

UTILIZAREA CONŢINUTULUI SITEULUI
Puteţi copia şi printa Conţinutul Site-ului (date, imagini şi orice alt tip de informaţii prezentate pe Site) doar pentru folosinţa dumneavoastră personală, lipsită de intenţie comercială, conform prevederilor legale. În orice alte cazuri, conţinutul Site-ului nu poate fi reprodus, modificat şi exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări.

Acţiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obţinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea Siteului:

-reproducerea sau stocarea Conţinutului, precum şi trimiterea acestui conţinut către orice alt website, server sau terţ, orice alt mijloc de stocare a informaţiei.
-modificarea, publicarea, transmiterea, precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului, în lipsa obţinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea noastră.
-îndepărtarea însemnelor (inclusiv link-ul la articolul original) care atestă dreptul de autor al Site-ului asupra Conţinutului.
Orice utilizare a conţinutului Siteului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul acord, este interzisă.

Cererile de utilizare a conţinutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email: contact@naturescu.com.

REGULI DE CONDUITĂ
Dumneavoastră sunteţi singurul responsabil pentru conţinutul mesajelor dumneavoastră.

Pentru aceasta, trebuie să ştiţi că postarea sau transmiterea de comentarii şi/sau orice alt conţinut prin intermediul siteului şi/sau platformelor de comunicare puse la dispoziţie de Site este supusă următoarelor limitări:

– Nu puteţi publica, transmite sau face referire la orice tip de mesaj care poate conţine o formă unanim recunoscută în societate că fiind “publicitate” la diverse categorii de bunuri şi servicii.

– Nu puteţi publica, transmite sau face referire utilizatorilor sau membrilor Siteului nici un fel de mesaj comercial nesolicitat, indiferent că această trimitere se face sau nu prin intermediul sistemelor de comunicaţie puse la dispoziţie de Site sau prin intermediul altor mijloace de comunicaţie.

– Nu puteţi publica, transmite sau face referire în nici un fel la mesaje care conţin recomandări de a cumpără sau de a nu cumpără un anumit produs sau serviciu. De asemenea, nu puteţi publica sau face referire în nici un fel la mesaje care conţin informaţii confidenţiale, indiferent că acestea sunt sau nu prevăzute cu menţiunea “confidenţial” sau cu orice altă menţiune de acest gen, sau la mesaje care au rolul de a afecta preţul, imaginea sau valoarea de piaţă al unui produs sau serviciu.

– Nu puteţi publică, transmite sau face referire în nici un fel la mesaje care au un conţinut ce încalcă prevederile legale, bunele moravuri sau drepturi ale unor terţi. Sunt interzise fără a se limtă la: mesajele sau continutulul ameninţătoare, defăimătoare, abuzive, indecente, discriminatoare care încalcă în orice fel dreptul la imagine sau alte drepturi pe care le are un terţ.

– Nu puteţi publică, transmite sau face referire în nici un fel la mesaje care conţin viruşi sau orice alte secvenţe de cod care se dovedesc a fi distructive sau care pot întrerupe, elimina sau limita funcţionalitatea Site-ului sau a oricăror alte sisteme informatice (hardware sau software).

– Nu puteţi colecta în nici un fel informaţie indentificabilă personal de la utilizatorii sau membri Site-ului.

– Nu puteţi restricţiona sau elimina accesul unor alţi utilizatori la platformele de comunicaţie puse la dispoziţie de Site.

– Nu puteţi publica, transmite sau face referire în nici un fel la mesaje a căror sursă este ascunsă.

– Nu puteţi publica, transmite sau face referire la nici un fel de “joc piramidal” sau orice altă activitate menită a înşela încrederea unor alte persoane, precum şi orice activităţi similare unor fapte în privinţa cărora s-a probat în trecut potenţialul infracţional.

Prin transmiterea mesajelor dumneavoastră către site sau prin intermediul oricărui mijloc de comunicare, sunteţi de acord că dumneavoastră sunteţi singurul responsabil şi veţi despăgubi Site-ul precum şi orice terţ îndreptăţit pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar că urmare a postării, transmiterii sau referinţei de de către dumneavoastră a unor mesaje al căror conţinut încalcă prevederile legale, bunele moravuri, drepturi ale unor terţi.

Unii utilizatori pot înţelege că este mai simplu să încalce regulile statuate în acest acord, şi, drept urmare, unele dintre mesajele publicate pot prezenţa o realitate înşelătoare, incompletă, incorectă sau agresiv orientată spre alte categorii sociale. Ar trebui deci să discerneți înainte de a folosi informaţia cuprinsă în aceste mesaje pentru a face o investiţie sau orice altă acţiune care implică folosirea de fonduri sau resurse proprii sau alte unor terţi. Imaginea prezentanta de mesajele publicate poate fi uneori diferită de realitate.

FORUMURI. PLATFORME DE COMUNICARE
Site-ul vă poate pune la dispoziţie platforme de comunicare între dumneavoastră şi ceilalţi utilizatori (sistem de comentarii la articole, forum, mesagerie electronică, chat şi orice alte sisteme care permit generarea de conţinut de către utilizatorii site-ului).

Deţinătorul are dreptul dar nu şi obligaţia de filtrare a mesajelor postate sau trimise de utilizatorii săi prin intermediul acestor platforme de comunicaţie

Deţinătorul îşi rezervă dreptul (care poate fi exercitat la orice moment şi fără o notificare prealabilă) de a şterge, muta sau edita aceste mesaje sau de a restricţiona accesul unora dintre utilizatori la una dintre platformele sale de comunicare sau la site.

Pentru comentariile şi conţinutul postate de utilizatori răspunderea asupra conţinutului revine în întregime autorilor acestora.

Siteul îşi rezervă dreptul de a nu face publice acele comentarii care contravin termenilor şi condiţiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terţilor.

Componente de reţea socială

Site-ul permite membrilor să creeze profile personale unice, să comunice şi să partajeze materiale prin intermediul unor servicii de genul emailului, invitaţii de prietenie, grupuri de utilizatori, încărcarea de fotografii şi materiale video, bloguri, sistem de rating al conţinutului generat de alţi utilizatori, sistem de comentarii, calendar şi alte facilităţi şi servicii menite să asigure coeziunea comunităţii. Utilizarea serviciilor şi facilităţilor oferite de site este posibilă doar în cazurile în care există o interdicţie expresă cu privire la folosirea acestora, ori un sistem de logare cu parolă şi username, la care nu aveţi informaţii de logare (datorită faptului că e nevoie de plata unei sume de bani pentru accesarea serviciului respectiv ori datorită faptului că accesarea serviciului este supusă unor condiţii referitoare la prezenţa sau activitatea dumneavoastră anterioară în site, etc).

Pentru a putea utiliza serviciile de reţea socială ale Site-ului, va trebui să va înregistraţi. În anumite cazuri, dacă sistemul necesită acest lucru, va fi nevoie să setaţi anumiţi parametri ai confidenţialităţii datelor pe care le încărcaţi în sistem. Spre exemplu, puteţi decide prin intermediul setărilor de confidenţialitate ce fel de persoane pot avea acces la datele încărcate de dumneavoastră.

Sunteţi singurul răspunzător pentru consecinţele interacţiunii cu alţi utilizatori ai Site-ului. Nu puteţi utiliza niciodată contul unui alt utilizator fără persmisiunea acestuia expresă. Dacă aflaţi despre încălcarea prezenţilor termeni şi condiţii de către un utilizator, va rugăm să ne contactaţi cât mai curând cu putinţă.

Disputele între membri

Sunteţi singurul responsabil cu privire la consecinţele interacţiunii cu alţi membri sau vizitatori ai Site-ului. În anumite momente, Site-ul îşi rezervă dreptul, dar fără a fi obligat expres la această, să monitorizeze disputele dintre membrii săi şi să ia decizii în vederea restabilirii ordinii în cadrul comunităţii. Prezentii termeni şi condiţii sunt completaţi de regulamentul aplicabil pentru activitatea din Forumul Site-ului, precum şi pentru regulamentele specifice tipului de activitate pe care o realizaţi în site, când acestea există.

Regulile de conduită stabilite la art. 4 sunt aplicabile inclusiv pentru utilizarea platformelor de comunicare.

SUSPENDAREA ACCESULUI
Siteul poate, fără orice notificare sau altă formalitate şi fără că acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să înceteze accesul dumneavoastră la Conţinutul Siteului sau la o parte a acestui conţinut.

CONFIDENŢIALITATE. DATE CU CARACTER PERSONAL
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice deţinătorul siteului are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopurile colectării datelor pot fi: marketing, reclamă şi publicitate, statistică şi servicii de comunicaţii electronice.

Refuzul de a furniza datele va interzice participarea în cadrul concursurilor sau accesul la unele servicii ale site-ului.

Categoriile de date prelucrate pot fi numele şi prenumele, sexul, dată şi locul naşterii, cetăţenia, semnătură, telefon/fax, adresa (domiciliu/reşedinţa), formare profesională/diplome/studii, e-mail, imagine şi voce. Câştigătorilor concursurilor organizate de Societate li se va solicită o copie a CI/BI în vederea verificării corectitudinii datelor furnizate la înscriere, astfel încât premiile să fie acordate câştigătorilor de drept; totodată datele conţinute în CI/BI sunt necesare în scopul reţinerii şi virării la bugetul de stat a impozitului aferent premiilor câştigate. Datele prelucrate vor fi stocate în baze de date computerizate.

Prin participarea la concursurile sau accesul la unele servicii ale site-ului, sunteţi de acord să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de deţinătorul siteului, partenerii contractuali ai operatorului, alte companii din acelaşi grup cu operatorul, furnizori de servicii şi bunuri şi mass-media.

După completarea formularului de înregistrare în site, utilizatorul are la dispoziţie un cont pentru utilizarea serviciilor.

Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii asupra parolei asociate accesului la serviciile site-ului, condiţionate de logare.

Utilizatorul este în întregime responsabil de toate informaţiile care sunt făcute publice din contul sau. În cazul accesării neautorizate a contului de către terţe persoane, deţinătorul siteului nu îşi asumă nici o responsabilitate faţă de consecinţele care pot apărea.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa printr-un email la contact@naturescu.com. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră pot fi transferate în străinătate în condiţiile legii.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Deţinătorul se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor sau orice alte date cu caracter personal şi să nu dezvăluie astfel de informaţii unei terţe părţi, dacă această nu se află între partenerii agreaţi în mod expres, în afară cazului în care acest lucru este necesar pentru a respectă legea şi/sau procedurile judiciare.

Deţinătorul nu răspunde de atacurile informatice ce ar avea că rezultat furtul sau vandalismul şi care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor decât în măsură în care culpă îi aparţine.

În situaţiile în care utilizatorul îşi publică adresa sau orice alte date personale, din proprie iniţiativa, într-un mesaj public pe site, în orice secţiune, deţinătorul nu va fi responsabil de această şi de consecinţele acestei publicări.

Identitatea utilizatorilor nu va fi dezvăluită în cazul în care, prin informaţiile postate, aceştia ar putea fi puşi pericol. La înregistrare, utilizatorii vor folosi adresa de email că identificator (username/email) şi parolă (password).

Utilizatorii acceptă să nu împrumute niciodată parolă (password) unui alt utilizator, pentru propria protecţie şi pentru validitatea informaţiilor transmise. De asemenea, acceptă să nu utilizeze niciodată parolă altui membru pentru a poştă mesaje. Site-ul foloseşte „cookies” pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conţin niciun fel de date personale ale utilizatorului şi nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terţe părţi. Dacă browser-ul este configurat să nu le accepte, anumite pagini pot să nu funcţioneze parţial sau în totalitate.

Pe site pot fi prezente reclame şi/sau legături către pagini ale unor terţe părţi, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informaţiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul deţinătorului siteului şi orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

POLITICA Cookies
Cookies sunt date pe care un site web le transferă pe hard-disk-ul unei persoane în scopul de a le stoca. Cookies sunt standard industrial şi sunt folosite de cele mai multe site-uri, inclusiv de cele administrate de noi, uşurând accesul permament al unui utilizator la un site. Această tehnologie ne permite să adaptăm siteul la nevoile dumneavoastră Dacă nu doriţi informaţii colectate prin utilizarea de Cookies, există în multe browsere un procedeu simplu care va permite să respingeţi sau să acceptaţi caracteristicile/funcţiile Cookies. Dar vă rugăm să reţineţi că Cookies ar putea fi necesare pentru a vă putea furniza anumite facilităţi ale serviciilor noastre online.

LIMITAREA RĂSPUNDERII
Atenţie!

Deşi în fiecare moment facem eforturi în vederea asigurării calităţii şi corectitudinii articolelor publicate în site, Site-ul nu poate garanta, expres sau implicit, în privinţa conţinutului sau, a Site-ului, a software-ului ori a produselor şi serviciilor publicate sub egida sa Site-ul nu îşi asumă răspunderea, în nici o situaţie, pentru nici o daună, pricinuită direct sau indirect, pentru nici o lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dară fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite că urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularităţii informaţiilor şi serviciilor furnizate de site, chiar dacă Site-ul vă atenţionase anterior că folosirea acestor informaţii fără un consultant de specialitate poate genera astfel de daune.

Site-ul nu garantează acurateţea, corectitudinea sau caracterul actual al informaţiilor ori serviciilor furnizate. De asemenea, Site-ul nu garantează faptul că sistemele informatice sau programele folosite pentru afişarea sau transmiterea informaţiei pe site sau în orice altă formă nu conţin viruşi ori alte secvenţe distructive de cod sau alte proprietăţi distructive.

Deţinătorul nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoinţa, posibilităţii de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă a fost informat anterior de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din:

– utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului;

– costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informaţii sau servicii achiziţionate sau obţinute, mesaje primite, tranzacţii începute prin/de pe site;

– acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;

– declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului;

– orice altă problema legată de serviciile site-ului.

Dacă veţi consideră că un material de pe site, postat pe site de către terţi sau utilizatori, încalcă orice drepturi sau prevederi legale, va rugăm să semnalati această situaţie la adresa de mail contact@naturescu.com.

Pentru secţiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale utilizatorilor, răspunderea asupra conţinutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. Deţinătorul îşi rezervă dreptul de şterge de pe site acele opinii care contravin termenilor şi condiţiilor de utilizare asite-ului sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terţilor.

Mesaje promoţionale

Având la baza consimţământul dumneavoastră anterior, Site-ul, partenerii acestuia sau alte persoane pot, din când în când, să trimită email-uri conţinând mesaje promoţionale, campanii publicitare, etc.

Site-ul nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la consecinţele achiziţionării produselor ori serviciilor promovate prin intermediul mesajelor promoţionale oferite de terţi utilizatorilor Site-ului.

Sunteţi de acord să exoneraţi de răspundere Site-ul pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare şi să acoperiţi cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară că urmare a încălcării de către dumneavoastră a clauzelor prezentului contract.

Siteul îşi rezervă dreptul de a suspendă, modifică, adaugă sau şterge în orice moment porţiuni ale Conţinutului său. De asemenea, Site-ul îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conţinut.

CAUZE EXONERATOARE
Deţinătorul, afiliaţii sau/şi în general, furnizorii de informaţie către Site nu pot fi făcuţi responsabili pentru nici o întârziere sau eroare în conţinutul furnizat de conţinut, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voinţă deţinătorului. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcţionare al echipamentului tehnic, lipsa funcţionarii conexiunii la internet, lipsa funcţionarii conexiunilor de telefon, viruşii informatici, accesul neautorizat în sistemele Siteului, erorile de operare, grevă, etc.

DIVERSE
Schimbarea termenilor prezentului acord. Siteul este îndreptăţit, fără notificare şi fără îndeplinirea unor alte formalităţi, să schimbe termenii prezentului acord. Atunci când aceşti termeni se vor modifică nouă formă a acordului va fi publicată şi modificarea va fi notificată prin mesaj afişat pe site în primele 5 zile. Dată actualizării acordului va fi menţionată în fiecare versiune.

Accesul în site şi folosirea serviciilor noastre după momentul notificării sau al afişării acordului actualizat implică faptul că v-aţi dat acordul asupra noilor termeni ai prezentului acord.

Unele servicii sau secţiuni oferite de Site pot face obiectul unor termeni diferiţi, care vor fi afişaţi în cazul fiecărui astfel de serviciu/secţiune, la loc vizibil, putând fi accesaţi înainte de folosirea serviciului/secţiunii.

Publicitatea şi conţinutul furnizat de alte părţi. Părţi ale conţinutului inclus în Site pot să fie furnizate de terţe persoane cu care Siteul are încheiate contracte de furnizare de conţinut.

De asemenea, în interiorul conţinutului Site-ul pot fi incluse secţiuni publicitare în care se vor afişa mesaje publicitare ale unor terţe persoane.

Siteul nu este responsabil în nici o măsură asupra conţinutului furnizat de terţe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu.

De asemenea, Siteul nu este responsabil asupra conţinutului paginilor la care se face trimitere din interiorul sau.

NOTIFICĂRI. LEGE APLICABILĂ. SOLUŢIONARE CERERI/PLÂNGERI
Orice solicitare sau notificare către deţinător trebuie trimisă în scris fie prin intermediul poştei electronice la contact@naturescu.com

Drepturile şi obligaţiile părţilor, impuse de prezentul acord, precum şi toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate şi guvernate de legea română în vigoare.

Orice neînţelegere sau nemulţumire va fi soluţionată cu prioritate pe cale amiabilă.

În situaţia în care soluţionarea disputelor, plângerilor, neînţelegerilor nu poate fi realizată pe cale amiabilă, litigiul va fi dedus spre soluţionare în faţă instanţelor româneşti competente.

Mai multe articole